Οι πρόεδροι του Συνδέσμου των Απανταχού Αναφαίων από το 1934 έως σήμερα:
 • 1934-1940 Γαβαλάς Νικόλαος του Ιωάννου
 • 1954 - 1959 Νικολής Κωσταντίνος του Ματθαίου
 • 1959 – 1965 Γαβαλάς Ιωάννης του Νικολάου
 • 1965 – 1969 Γαβαλάς Ιάκωβος του Αντωνίου
 • 1969 – 1971 Κολυδάς Μιχαήλ
 • 1971 – 1973 Γαβαλάς Ιωάννης του Νικολάου
 • 1973 – 1983 Γαβαλάς Ιάκωβος του Αντωνίου
 • 1983-1984 Ηλιοπουλος Γεώργιος
 • 1984 – 1991 Αρβανίτης Αντώνιος του Ματθαίου
 • 1991 –1993 Γαβαλάς Εμμανουήλ του Νικολάου
 • 1993 – 2000 Χάλαρης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 • 2000 – 2004 Γαβαλάς Εμμανουήλ του Νικολάου
 • 2004 – 2018  Γαβαλά Νάκου Φλώρα του Άγγελου
 • 2018 - σήμερα  Χάλαρης Παναγίωτης του Ιωάννου
  Η κα Γαβαλά Φλώρα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συνδέσμου και με την μεγαλύτερη θητεία απο όλους τους προέδρους του Συνδέσμου στην ιστορία του .