Η εφημερίδα "ΑΝΑΦΗ" εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1985. Εκδίδεται ανά δίμηνο και αποστέλλεται στους συνδρομητές της ταχυδρομικώς.

Σκοπός της εφημερίδας δεν είναι η κτήση εσόδων για το Σύνδεσμο αλλά η προβολή και εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου , η ευχερέστερη και συχνότερη επικοινωνία με τα μέλη , η προβολή της Ανάφης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει , ο διάλογος μεταξύ των μελών μέσω αυτής , η καταχώρηση προτάσεων και απόψεων για την επίλυση προβλημάτων του Συνδέσμου γενικότερα και της Ανάφης ειδικότερα και η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συνδέσμου.

Υπεύθυνη σύνταξης της εφημερίδας την τρέχουσα περίοδο είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Γαβαλά Φλώρα.

Η ετήσια συνδρομή για την εφημερίδα είναι 10€.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από το μενού "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" της σελίδας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε μέρος του αρχείου παλαιοτέρων φύλλων της εφημερίδας. Το παρόν αρχείο ενημερώνεται για κάθε νέο φύλλο, ένα μήνα μετά την αποστολή του στους συνδρομητές.

Πλήρες αρχείο από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας έως σήμερα  υπάρχει σε έντυπη μορφή και σε βιβλιοδετημένους τόμους στα γραφεία του Συνδέσμου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-thumbnail ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

IANOYAPIOΣ – ΦEBPOYAΡIOΣ 2014-thumbnail

IANOYAPIOΣ – ΦEBPOYAΡIOΣ 2014