Ο χορός, μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, είναι μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικές  εκδηλώσεις του ανθρώπου και συνδέεται άμεσα με την ιστορία, τον πολιτισμό και την εξέλιξη μιας κοινωνίας. Με τον όρο παραδοσιακός χορός ορίζεται ο χορός που διαμορφώθηκε και υιοθετήθηκε από συμβιωτικές κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα στοιχείο που μεταδίδεται από τη μία γενιά στην άλλη και αποτελεί χαρακτηριστικό της κοινωνικής ομάδας που το δΧορευτικο Συνδέσμου Αναφαίιωνημιούργησε. Είναι ένα σύστημα επικοινωνίας, μια μορφή έκφρασης που εξωτερικεύει συναισθήματα, ψυχική διάθεση και στέλνει μηνύματα τα οποία γίνονται κατανοητά στην κοινωνική ομάδα που τα χρησιμοποιεί. Η εκμάθηση του παραδοσιακού χορού στο Σύνδεσμό μας έχει ως στόχο τη γνωριμία με τον λαϊκό μας πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τους χορούς από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα, ο χορός ψυχαγωγεί, οξύνει τον νου, βελτιώνει την κοινωνικότητα, την ομαδικότητα και τη φυσική κατάσταση του ατόμου. Τα μαθήματα γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συνδέσμου, επί της οδού Παμίσου 21 & Π. Πατρών Γερμανού στον Αγ. Δημήτριο. Horeutiko Anafi