«Παιάν δ’ ἄρ’ ἑκηβόλος ἀγχόθι ναίων,
Δῆλον ἀπό κραναήν ἦκεν βέλος,
ἔκ δ’ ἀνέφηνεν Μεσσατίων Σποράδων.
Ἀνάφην δέ ἑ πάντες ὀπίσσω νῆσον
κικλῄσκουσι περικτίονές δ’ἄνθρωποι.»

στίχοι 1364- 1367  Ορφέως, Αργοναυτικά

«Αἰγλήτην μὲν ἐυσκόπου εἵνεκεν αἴγλης
Φοῖβον κεκλόμενοι· Ἀνάφην δέ τε λισσάδα νῆσον
ἴσκον, ὃ δὴ Φοῖβός μιν ἀτυζομένοις ἀνέφηνεν.»

στίχοι 1716-1718 Απολλώνιου του Ρόδιου, Αργοναυτικά