ΔΣ Συνδέσμου 2020-2022

Μετά την Συνεδρίαση Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 17.09.2020, η διοίκηση του Συνδέσμου των Απανταχού Αναφαίων ασκείται από τα κάτωθι όργανα:

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Πρόεδρος Χάλαρης Παναγιώτης του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος Κομιτόπουλος Δημήτριος του Νικολάου

Γενικός Γραμματέας  Νικολής Γεώργιος του Εμμανουήλ

Ταμίας Νικολής Ματθαίος του Ιωάννη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Καραγιάννης Δημήτριος του Θεοφάνη

Αναπληρωτής Ταμίας Συρίγος Θέμης του Αντωνίου

Μέλη
  1. Ρούσσου Αριάδνη του Αγάπιου
  2.  Ζώρζος Νικόλαος του Γεωργίου
  3. Χάλαρης Γιώργος του Δημητρίου
  4. Πατινιώτης Γιάννης του Μιχαήλ
  5. Κολλίδα Άννα του Πέτρου
  Υπεύθυνος Σύνταξης Εφημερίδας ΑΝΑΦΗ: Ζώρζος  Νίκος

Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Εφημερίδας ΑΝΑΦΗ: Χάλαρης Γιώργος Βοηθός: Χάλαρης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Μέσων & Social Media: Καραγιάννης Δημήτρης    Βοηθός: Νικολής Γιώργος

Υπεύθυνη Χορευτικού: Κολλιδά Άννα

Υπεύθυνος Αιμοδοσίας : Χάλαρης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Νεολαίας & Κοινωνικών εκδηλώσεων: Θέμης Συρίγος

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου στην Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλάδων και στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου θα οριστούν μετά την πάροδο των τρεχόντων εκπροσώπων

Αντιπρόσωπος Συνδέσμου στην Ανάφη : Χάλαρης Χαράλαμπος

Εξελεγκτική Επιτροπή: Γαβαλά Φλώρα, Αρβανίτης Αντώνης, Ρούσσος Παναγιώτης

Εκκλησιαστική Επιτροπή: Ρινάκης Ματθαίος, Γαβαλάς Νίκος, Σαχάς Νίκος