ΔΣ Συνδέσμου 2018-2020

Πρόεδρος  Χάλαρης Παναγιώτης του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος Ρούσσος Παναγιώτης του Ιωάννη

Γενικός Γραμματέας  Νικολής Γεώργιος του Εμμανουήλ

Ταμίας Νικολής Ματθαίος του Ιωάννη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Χάλαρης Λάμπρος του Ιωάννη

Αναπληρωτής Ταμίας Καραγιάννης Δημήτριος του Θεοφάνη

Μέλη               1 Χάλαρης Χαράλαμπος του Ιωάννου

                         2 Ζώρζος Νικόλαος του Γεωργίου

                         3 Συρίγος Θέμης του Αντωνίου

                        4 Γαβαλά Χριστίνα του Ιωάννου

                        5 Κολλίδα Άννα του Πέτρου

Υπεύθυνος Σύνταξης Εφημερίδας «ΑΝΑΦΗ»  Χάλαρης Παναγιώτης

                        Αναπληρωτής Ζώρζος Νίκος

Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Εφημερίδας «ΑΝΑΦΗ» Νικολής Γιώργος

                        Αναπληρωτές Χάλαρης Λάμπρος, Ρούσσος Παναγιώτης

Υπεύθυνος Αιμοδοσίας Χάλαρης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μέσων (Site, FB κτλ) Νικολής Γιώργος

                       Αναπληρωτής Καραγιάννης Δημήτρης

Υπεύθυνη Χορευτικού Γαβαλά Χριστίνα

                     Αναπληρώτρια Κολλιδά Άννα

Εκπρόσωποι στην ΟΣΥΜΙΚ Κομιτόπουλος Δημητρης και Γαβαλά Χριστίνα

Εκπρόσωπος στον Δήμο Αγίου Δημητριου Συρίγος Θέμης