Συγκρότηση ΔΣ 2022-2024

Μετά την Συνεδρίαση Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 16/5/2022 η διοίκηση του Συνδέσμου των Απανταχού Αναφαίων ασκείται από τα κάτωθι όργανα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Χάλαρης:Παναγιώτης του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος:Χάλαρης Γιώργος του Δημητρίου
Γενικός Γραμματέας:Τριανταφύλλου Γιώργος του Σπύρου
Ταμίας:Νικολής Ματθαίος του Ιωάννη
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:Καραγιάννης Δημήτρης του Θεοφάνη
Αναπληρωτής Ταμίας:Ρούσσου Αριάδνη του Αγαπίου
Μέλη:
1 Νικολής Γιώργος του Εμμανουήλ
2 Ζώρζος Νικόλαος του Γεωργίου
3 Κολλίδα Άννα του Πέτρου
4 Κομιτόπουλος Δημήτριος του Νικολάου
5 Συρίγος Ευθύμιος του Αντώνιου
Υπεύθυνος Σύνταξης Εφημερίδας ΑΝΑΦΗ: Νικολής Γιώργος
Βοηθός Χάλαρης Παναγιώτης
Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Εφημερίδας ΑΝΑΦΗ: Πατινιώτη Εμμανουέλα και Χάλαρης Γιώργος
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Νικολής Γιώργος
Υπεύθυνος Social Media: Καραγιάννης Δημήτριος
Βοηθός: Χατζηδάκη Άννα
Υπεύθυνη Χορευτικού: Κολλιδά Άννα
Βοηθός: Ρούσσου Αριάδνη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Τραπεζών Αιμοδοσίας : Χάλαρης Παναγιώτης
Υπεύθυνος Νεολαίας & Κοινωνικών εκδηλώσεων: Συρίγος Ευθύμιος
Βοηθός: Χατζηδάκη Άννα
Εκπρόσωποι του Συνδέσμου στην Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλάδων : Κομιτόπουλος Δημήτριος και Χάλαρης Παναγιώτης
Εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου : Συρίγος Ευθύμιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κομιτόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόσωπος Συνδέσμου στην Ανάφη : Χάλαρης Χαράλαμπος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Γαβαλά Φλώρα, Αρβανίτης Αντώνης, Ρούσσος Παναγιώτης
Εκκλησιαστική Επιτροπή: Ρινάκης Ματθαίος, Γαβαλάς Νίκος, Σαχάς Νίκος