Σύνθεση Νέου ΔΣ 2016 – 2018

Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ στις 19.4.2016 η σύνθεση του ΔΣ του Συνδέσμου μας διαμορφώνεται ώς εξής:

Πρόεδρος: Γαβαλά Φλώρα του Άγγελου Αντιπρόεδρος: Χάλαρης Παναγιώτης του Ιωάννη Γενικός Γραμματέας : Νικολής Γιώργος του Εμμανουήλ Ταμίας: Νικολής Ματθαίος του Ιωάννη Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ρούσσος Παναγιώτης του Ιωάννη Αναπληρωτής Ταμίας: Χάλαρης Χαράλαμπος του Ιωάννη Μέλη 1 Χάλαρη Άνθη του Εμμανουήλ 2 Πατηνίωτης Γιάννης του Μιχαήλ 3 Συρίγος Θέμης του Αντωνίου 4 Συρίγου Βαλάντω του Μάρκου 5 Πελέκη Μαρία του Στυλιανού

Αντιπρόσωπός Ανάφης: Ρούσσου Ευαγγελία του Ιακώβου --Υπεύθυνος Σύνταξης Εφημερίδας «Ανάφη»: Γαβαλά Φλώρα --Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Εφημερίδας «Ανάφη»: Νικολής Γιώργος --Υπεύθυνοι Διαχείρισης σελίδας sindesmosanafis.gr και σελίδας FB: Νικολής Γιώργος (επικεφαλής) και Χάλαρη Ανθή ---Υπεύθυνοι Χορευτικού: Πατηνίωτης Γιάννης (επικεφαλής) και Πελέκη Μαρία --Εκπρόσωποι στην ΟΣΥΜΙΚ Κομιτόπουλος Δημήτρης και Συρίγος Θέμης ---Υπεύθυνη Αιμοδοσίας Γαβαλά Φλώρα --- Υπεύθυνοι Αθλητικών Χάλαρης Παναγιώτης (επικεφαλής) και Ρούσσος Παναγιώτης