Αιμοδοσία Συνδέσμου 8.6.2015

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη Αιμοδοσία του Συνδέσμου έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα 17.30 έως 20.00 στο Πολιτιστικό μας Κέντρο από το  Νοσοκομείο Ελπίς (πρώην Δρακοπούλειο)  . FB event page     062015b