ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ανδρ. Παπανδρέου 30 Ηλιούπολη // Ευθεία Φηρών-Πύργου Σαντορίνη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 21097.01.770 & 21097.01.773 // 22860 36863 & 22860 23373 - 6975208508.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.el-ktima.gr
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το γραφείο μας, συγκροτούμενο από εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη (Τοπογράφους, Μηχανικούς, Δικηγόρους κλπ.), με εμπειρία πλέον των 20 ετών στο αντικείμενο του Κτηματολογίου και κατέχοντας την τεχνογνωσία, την υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, με αμεσότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία τον πλήρη έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών (προσωπικά στοιχεία, τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικά ή εντοπισμούς κλπ.) και σας εξασφαλίζει:

- τη γρήγορη και αξιόπιστη υποβολή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου της δήλωσης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών και εγγράφων,

- την άμεση πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης με χρήση κάρτας, χωρίς τη μετάβαση στη Τράπεζα,

- την ταυτόχρονη παραλαβή του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης και

- την εν γένει παρακολούθηση της πορείας της δήλωσης καθ’ όλα τα στάδια της Κτηματογράφησης, μέχρι και την καταχώρηση των οριστικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο.