Σύνθεση Νέου ΔΣ 2016 – 2018

Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ στις 19.4.2016 η σύνθεση του ΔΣ του Συνδέσμου μας διαμορφώνεται ώς εξής:

Πρόεδρος: Γαβαλά Φλώρα του Άγγελου
Αντιπρόεδρος: Χάλαρης Παναγιώτης του Ιωάννη
Γενικός Γραμματέας : Νικολής Γιώργος του Εμμανουήλ
Ταμίας: Νικολής Ματθαίος του Ιωάννη
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ρούσσος Παναγιώτης του Ιωάννη
Αναπληρωτής Ταμίας: Χάλαρης Χαράλαμπος του Ιωάννη
Μέλη
1 Χάλαρη Άνθη του Εμμανουήλ
2 Πατηνίωτης Γιάννης του Μιχαήλ
3 Συρίγος Θέμης του Αντωνίου
4 Συρίγου Βαλάντω του Μάρκου
5 Πελέκη Μαρία του Στυλιανού

Αντιπρόσωπός Ανάφης: Ρούσσου Ευαγγελία του Ιακώβου

–Υπεύθυνος Σύνταξης Εφημερίδας «Ανάφη»:
Γαβαλά Φλώρα
–Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Εφημερίδας «Ανάφη»:
Νικολής Γιώργος
–Υπεύθυνοι Διαχείρισης σελίδας sindesmosanafis.gr και σελίδας FB:
Νικολής Γιώργος (επικεφαλής) και Χάλαρη Ανθή
—Υπεύθυνοι Χορευτικού:
Πατηνίωτης Γιάννης (επικεφαλής) και Πελέκη Μαρία
–Εκπρόσωποι στην ΟΣΥΜΙΚ
Κομιτόπουλος Δημήτρης και Συρίγος Θέμης
—Υπεύθυνη Αιμοδοσίας
Γαβαλά Φλώρα
— Υπεύθυνοι Αθλητικών
Χάλαρης Παναγιώτης (επικεφαλής) και Ρούσσος Παναγιώτης