Η εφημερίδα “ΑΝΑΦΗ” εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1985. Είναι δίμηνη και αποστέλλεται στους συνδρομητές της ταχυδρομικώς.

Σκοπός της εφημερίδας δεν είναι η κτήση εσόδων για το Σύνδεσμο αλλά η προβολή και εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου , η ευχερέστερη και συχνότερη επικοινωνία με τα μέλη , η προβολή της Ανάφης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει , ο διάλογος μεταξύ των μελών μέσω αυτής , η καταχώρηση προτάσεων και απόψεων για την επίλυση προβλημάτων του Συνδέσμου γενικότερα και της Ανάφης ειδικότερα και η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συνδέσμου.

Υπεύθυνη σύνταξης της εφημερίδας την τρέχουσα περίοδο είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Γαβαλά Φλώρα.

Η ετήσια συνδρομή για την εφημερίδα είναι 10€.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητής παρακαλόυμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από το μενού “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” της σελίδας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε μέρος του αρχείου παλαιοτέρων φύλλων της εφημερίδας. Το παρόν αρχείο ενημερώνεται για κάθε νέο φύλλο, ένα μήνα μετά την αποστολή του στους συνδρομητές.

Πλήρες αρχείο από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας έως σήμερα  υπάρχει σε έντυπη μορφή και σε βιβλιοδετημένους τόμους στα γραφεία του Συνδέσμου.