«Παιάν δ’ ἄρ’ ἑκηβόλος ἀγχόθι ναίων,
Δῆλον ἀπό κραναήν ἦκεν βέλος,
ἔκ δ’ ἀνέφηνεν Μεσσατίων Σποράδων.
Ἀνάφην δέ ἑ πάντες ὀπίσσω νῆσον
κικλῄσκουσι περικτίονές δ’ἄνθρωποι.»
Ορφικά- Αργοναυτικά στίχοι 1364- 1367